Fotografie Ondrej Rychnavský, 2016
Autorská práca na tému Najlepšie miesto pre život, ktorá vznikla na katedre Vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Projekt Dzedziny spočíval v spropagovaní Staroturianskych kopaníc a v zmapovaní zážitkovej cesty autobusom s desiatimi zastávkami. Súčasťou projektu je brožúrka s informačnými textami, ilustráciami a mapou, taktiež návrh doplnkových predmetov: cestovný lístok, pohľadnica a ručne vyrobené magnetky s tabuľou pre deti.