Výber z logotvorby pre rôznych klientov.
Logo pre ekologický e-shop prijemneveci.sk – 2014
Logo pre občianske združenie a knižné vydavateľstvo Egreš – 2015
Online aplikácia mojedane.sk – 2016
Projekt Paplab – 2016
Superbaby, plávanie s deťmi – 2017
Logo pre Martinu Grňovú – 2018
Logo pre Aha! miesto detských objavov, ktoré zastrešuje občianske združenie Kreatívne vedy – 2018