Klient: Egreš o. z. 
Šéfredaktorka: Zuzana Mitošinková​​​​​​​
Ilustrácie na obálke: Martin Krkošek, Juliána Chomová, Nastia Sleptsova
Fotografie: Ondrej Rychnavský
Použité fonty: FF Dora, League Gothic
Rok: 2014 – 2015​​​​​​​

Vytvorenie layoutu pre magazín Egreš venovaný umeniu, vede a životnému prostrediu. Magazín začalo vydávať
v roku 2014 Občianske združenie Egreš. Každé číslo malo svoju vlastnú tému, tej sa prispôsobovali nielen články ale aj tvorba ilustrácií a fotografie. Magazín je v súčasnosti dostupný ako online verzia. 
Egreš magazín s témou Farby
Egreš magazín s témou Voda
Egreš magazín s témou Flóra a Fauna okolo nás
Hore