Klient: Slovart
Ilustrácie: Adela Režná
Text: Toňa Revajová
Fotografie: Ondrej Rychnavský
Použité fonty: Alda, Soleil 
Rok: 2017

Druhé vydanie knihy Denník Majky z Majáka od spisovateľky Toni Revajovej. Hlavnou hrdinkou je mladé dievča Majka, ktorá sa čitateľom prihovára vo forme denníkových zápiskov. Jednoducho a jasne členený text dopĺňajú dvojfarebné ilustrácie, ktoých autorkou je ilustrátorka Adela Režná. 
Hore